147/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
147/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:35
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ποσού 285.660,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (α. 1η, 2η & 3η,
β. 4η, 5η & 6η, γ. 7η έως & 12η μηνιαία τακτική κατανομή
έτους 2020) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων &
επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Περίληψη:

Αποδέχεται συνολικό ποσό #285.660,00# € προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, και αφορά:
α. την 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή (ποσό #71.415,00# €)
β. την 4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή (ποσό #71.415,00# €) και
γ. την 7η, 8η, 9η, 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή (ποσού #142.830,00# €)
σύμφωνα με το από 29-04-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

2021-06-07T09:35:44+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Back