146/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
146/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:34
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ποσού 142.830,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (7η έως 12η
μηνιαία τακτική κατανομή έτους 2019) για την κάλυψη
δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Περίληψη:

Αποδέχεται ποσό #142.830,00# € προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά την 7η, 8η, 9η, 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το από 29-04-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

2021-06-07T09:34:21+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Back