140/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
140/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-05-19 11:17
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ασκηση ή μη ανακοπής κατά της από 21/04/2021 Διαταγής Πληρωμής
κατά Δήμου.

Περίληψη:

Τη μη άσκηση ανακοπής κατά της από 21-04-2021 Διαταγής πληρωμής των επισπευδουσών Σταύρου Ιωάννας του Αλεξ. και Σταύρου Βασιλικής του Αλεξ. συζ. Κοράκη Χρήστου (καταβολή ποσού 39.858,17 € σε εκάστη για τόκους υπερημερίας και έξοδα από την 1/1998 πρ. αναλογισμού) σύμφωνα με την γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Μάρκελλου Παύλου.

2021-05-19T11:17:42+00:00 Μάιος 19th, 2021|
Back