137/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
137/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:31
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση τεχνικής έκθεσης συντήρησης, ελέγχου ποιότητας ύδατος
κολυμβητικών δεξαμενών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

Περίληψη:

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 6216/27-04-2021 τεχνική έκθεση – προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού για την παροχή της υπηρεσίας συντήρησης, ελέγχου ποιότητας ύδατος των κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, προϋπολογισμού δαπάνης 19.195,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 4.606,80 συνολικής δαπάνης 23.801,80 €,

2021-06-07T09:31:05+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Back