101/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
101/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-04-20 02:12
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 5138/09-04-2021 Απόφασης
Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου,
λόγω κατεπείγοντος.

Περίληψη:

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 5138/09-04-2021 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού της κας Κουτή Σταυρούλας, ως πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου, στην εις το προοίμιο αναφερόμενη υπόθεση για την έγκαιρη προάσπιση των δημοτικών συμφερόντων.
Εγκρίνει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελαχίστων δικηγορικών αμοιβών, στο συνολικό ποσόν των 1.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με την προσφορά της και τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ. Α΄/2013).

2021-04-20T14:12:13+00:00 Απρίλιος 20th, 2021|
Back