Αποφάσεις ΤΚ Πισίων

Αποφάσεις ΤΚ Πισίων 2018-08-02T13:55:00+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
4/2021 ΤΚ Πισίων

Περί εκτέλεσης αναγκαίων έργων επί του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, στην Κοινότητα Πισίων

3/2021 ΤΚ Πισίων

Επί αιτήματος Συλλόγου Οικισμού Μαυρολίμνης

2/2021 ΤΚ Πισίων

Λήψη απόφασης επί των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για
παραχώρηση με δημοπρασία, στην Κοινότητα Πισίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 και τον Ν.
2971/2001 ΄΄.

1/2021 ΤΚ Πισίων

΄΄ Περί εκτέλεσης αναγκαίων έργων επί των δικτύων, ύδρευσης και όμβριων υδάτων, στην Κοινότητα Πισίων ΄΄.

21/2020 ΤΚ Πισίων

Περί αιτήματος κατοίκων για εγκατάσταση Δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων

20/2020 ΤΚ Πισίων

Περί αιτήματος Ένωσης Εμπόρων Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Σχίνου, για κατασκευή γλύστρας σκαφών στην
παραλία ΄΄ Αλμύρα ΄΄, του οικισμού Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων

19/2020 ΤΚ Πισίων

Περί επισκεψιμότητας – παρουσίας ιατρού, στην Κοινότητα Πισίων

18/2020 ΤΚ Πισίων

Περί συμμετοχής ή μη της Κοινότητας Πισίων, στο Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για
το έτος 2021

17/2020 ΤΚ Πισίων

Γνωμοδότηση και Διατύπωση προτάσεων επί του Σχεδίου, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος
Εκτελεστέων Έργων ( Τ.Π.Ε.Ε. ) για το έτος 2021΄΄.

12/2020 ΤΚ Πισίων

Επί του αριθμ. πρωτ. 13574/18.08.2020 αιτήματος κου. Γκατζιώνη Ιωάννη του Νικολάου

11/2020 ΤΚ Πισίων

Περί συντήρησης, πλακόστρωτου τμήματος οδού και υφιστάμενου υπαίθριου σταθερού τσιμεντένιου τραπεζόπαγκου, καθώς και τοποθέτησης υπαίθριων σταθερών καθιστικών, στον οικισμό Πισίων

10/2020 ΤΚ Πισίων

Περί τοποθέτησης κυρτού κάτοπτρου οδικής κυκλοφορίας, στον οικισμό Σχίνου

9/2020 ΤΚ Πισίων

Περί τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή της παραλίας Αλμύρας, του οικισμού Σχίνου, για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ

3/2020 ΤΚ Πισίων

Περί επισκευής, συντήρησης του κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Πισίων και εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης/ψύξης σε αυτό

2/2020 ΤΚ Πισίων

Περί απομάκρυνσης και μεταφοράς σε άλλο σημείο, δεξαμενής ύδατος, κείμενης εντός του γηπέδου ποδοσφαίρισης, στον οικισμό Πισίων

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 Next › Last »
Back