Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
269/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 245/2020 σχετικής Α.Ο.Ε.

266/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους για την
κάλυψη της δαπάνης ανάθεσης φύλαξης στα πλαίσια του εορτασμού της
Παναγίας Γιάτρισσας και έγκριση της τεχνικής έκθεσης.

265/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση
προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου
Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π “ΜΕΡΙΜΝΑ” (Αρ. μελ 46/2020). Συγκρότηση Επιτροπής

263/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ανάθεσης της Υπηρεσίας καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων (17/2020 μελ.)

262/2020 Οικονομική Επιτροπή

΄Εγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανώνστη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού κατόπιν των υπ΄αριθμ. 273/2018 & 90/2020 Α.Δ.Σ.

261/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας
υλικών (λαμπτήρες κλπ.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού
στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων & ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεως
(Αρ. μελ 45/2020). Συγκρότηση Επιτροπής .

260/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου ‘’Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’ (αρ. μελ. 37/2020). Συγκρότηση Επιτροπής.

259/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση & κατασκευή πεζόδρομων & ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας (Αρ. μελ. 38/2020). Συγκρότηση Επιτροπής.

258/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του
νομικού του προσώπου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π “ΜΕΡΙΜΝΑ” .

257/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της Υπηρεσίας:
“Ναυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου

252/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
εκτέλεσης του έργου: “Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην
Περαχώρα”. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού .

244/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας ειδών φροντίδας αδέσποτων
ζώων συντροφιάς.

243/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας υλικών και αδειών χρήσης για
την λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου στο Πνευματικό Κέντρο
Λουτρακίου και στο ΜΠΟ ΡΙΒΑΖ.

242/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας απορριμματοφόρου 16m3.

241/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης οριστικής μελέτης εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού κολυμβητηρίου. Συγκρότηση Επιτροπής.

« First ‹ Previous 1 19 27 28 29 30 31 37 Next › Last »
Back