Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
127/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας
(Μάιος 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

126/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αίτησης καθορισμού προσω
ρινής τιμής αποζημιώσεως απαλλοτριωθέντος ακινήτου στο Λουτράκι.

125/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής (διαδικασία
εργατικών διαφορών) Σωτηρίου Σίμου κατά Δήμου.

124/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Σταύρου
Καραπάνου του Ιωάννη κατά Δήμου.

123/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί
άσκησης ή μη ανακοπής κατά της από 21/04/2021 διαταγής πληρω-
μής δυνάμει του Α΄ απογράφου εκτελεστού της υπ΄αριθμ. 184/2016
απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

122/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση προσφυγής κατά
της υπ΄ αριθμ. 55651,44267/2021 απόφαση Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. ενώπιον της
Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006.

121/2021 Οικονομική Επιτροπή

Aποδοχή δωρεάς της Κ/ΞΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΞΑΝΘΑΚΗΣ
Α.Τ.Ε. στον Δήμο μας.

120/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης με τίτλο “Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού
διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης
αιτημάτων δημοτών και διαδραστικής επικοινωνίας Δήμου – Δημότη”.

119/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο
πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” στα πλαίσια της πρόσκλησης
ΑΤ12 με τίτλο ” Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”. Ορισμός
υπεύθυνου για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της πράξης .

118/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο
πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” στα πλαίσια της πρόσκλησης
ΑΤ09 με τίτλο “Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του
Προγράμματος”. Ορισμός υπεύθυνου για την παρακολούθηση και
την υλοποίηση της πράξης .

117/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην
Πλατεία Κυρά – Βρύσης στην Κ. Ισθμίας.

116/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών &
φυσικού εδάφους του έργου: “Ανακατασκευή γηπέδου
ποδοσφαίρου στην Περαχώρα”.

115/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου:
“Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη
Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας (Αριθ.μελ. 55/2019).

114/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου:
“Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη
Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας (Αριθ.μελ. 80/2018).

113/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση του
έργου ‘’Διαμόρφωση οδού μεταξύ των Ο.Τ. 88-93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώ
ρων.

« First ‹ Previous 1 8 9 10 11 12 20 37 Next › Last »
Back