Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018-04-24T00:41:48+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
31/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου, ευρισκομένου επί των οδών Μ. Μπότσαρη 17 & Υψηλάντου στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος

17/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για: α) ίδρυση βραχυχρόνιων οργανωμένων υπαίθριων αγορών – εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της Γενέσεως της Θεοτόκου στο Λουτράκι & της Ανακομιδής Λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου στους Αγίους Θεοδώρους και β) έγκριση νέου Κανονισμού λειτουργίας των ανωτέρω εμποροπανηγύρεων

232/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
για το έτος 2022.

38/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τροποποίηση ή μη της υπ΄ αριθ. 26/2021 Απόφασης Ε.Π.Ζ.,
περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί
της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, έμπροσθεν των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ), στα
πλαίσια κατασκευής του έργου νέας όδευσης καλωδίων.

36/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρ

35/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

: Οριστική διακοπή λειτουργίας Κ.Υ.Ε. στο Λουτράκι,
λόγω πολεοδομικής παράβασης.

34/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ενσωμάτωση Δικτύου Πράσινου Σημείου και Γωνιών
Ανακύκλωσης στην επικείμενη επικαιροποίηση του
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του
Δήμου μας.

32/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Δαμασκηνού 3Β
στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

30/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος της ΠΕΟ
Αθηνών – Κορίνθου (νυν δημοτικό δίκτυο), το οποίο διέρχεται των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

29/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στη Μπαντούνα ΄Αννα προέγκρισης εγκατάστασης ψυχα
γωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, σε ιδιωτικό χώρο επί της
οδού Σαρωνικού 19 εντός του Ο.Τ. 20 στους Αγ. Θεοδώρους.

27/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εναέριας διέλευσης
των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) μέσω
μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου.

26/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της
Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου έμπροσθεν των εγκαταστάσεων
της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ), στα πλαίσια κατασκευής
του έργου νέας όδευσης καλωδίων (DUCT BANK).

25/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ 1ο (μοναδικό) : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί :
α) αποδοχής ή μη καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου
(αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο.
Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της
εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για
λόγους ασφάλειας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, &
β) έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.

25/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ 1ο (μοναδικό) : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί :
α) αποδοχής ή μη καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου
(αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο.
Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της
εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για
λόγους ασφάλειας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, &
β) έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.

23/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στη Μουλούδη Ελένη προέγκρισης ίδρυσης
ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, εντός του
παραλιακού πάρκου Λουτρακίου.

1 2 3 5 Next › Last »
Back