Αποφάσεις Δημάρχου

Αποφάσεις Δημάρχου 2018-04-23T22:35:46+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
7,743/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

¨Συγκρότηση Τριμελούς Οργάνου για την αξιολόγηση αιτήσεων των υποψηφίων για μετάταξη στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022 του ΕΣΚ

14,590/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων

6,966/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

: Ορισμός μελών (3/5 του συνόλου) στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”

6,925/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός μελών (3/5 του συνόλου) στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

3,609/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

Υπόδειξη υπαλλήλων για συγκρότηση Επιτροπών στο ν.π.δ.δ.
“Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης
και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”,
για το έτος 2021

19,916/2020 Αποφάσεις Δημάρχου

Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Αφανών Εργασιών του
έργου: “Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας”

15,150/2020 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων

20,210/2019 Αποφάσεις Δημάρχου

Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά βεβαιωμένων από τη Δημοτική Αστυνομία παραβάσεων

19,262/2019 Αποφάσεις Δημάρχου

Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων

16,571/2019 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων

18,800/2018 Αποφάσεις Δημάρχου

Παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου Λουτρακίου σε αθλητικούς συλλόγους

15,496/2018 Αποφάσεις Δημάρχου

Διακοπή λειτουργίας των δημοτικών Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

14,148/2018 Αποφάσεις Δημάρχου

Μη πραγματοποίηση των μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο Λουτρακίου τις
ημέρες Τετάρτη 12 & Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

14,128/2018 Αποφάσεις Δημάρχου

Μετεγκατάσταση Γενικού Λυκείου Λουτρακίου

13,156/2018 Αποφάσεις Δημάρχου

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για τη διετία 2018-2020 (01/09/2018 – 31/08/2020)

Back