Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
110/2018 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης δημοτικού Κολυμβητηρίου.

108/2018 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου εντός Δημοτικού Πάρκου Μάτση (Δεξαμενής) στο Λουτράκι.

104/2018 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση :
α)προμήθειας εντύπων – αφισών για την διενέργεια εθελοντικής
αιμοδοσίας (Κ.Α. 15-6473.001),
β)υπηρεσίας συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστικών μέσων
(Κ.Α. 15-6265.003).

128/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στη βυτιοφορέα Κορίνθου Βικτωράτου Μιχαλίτσα άδειας πώλησης νερού εκτός διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2018

130/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου” (αρ. μελ 1/2013)

135/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα 1/10/2001 – 30/06/2003

134/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα 1/10/2001 -30/06/2003 & επαναβεβαίωσή τους.

126/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

99/2018 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως Αγγελοπούλου Βασιλικής κατά του Δήμου μας

97/2018 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγών της εταιρείας SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά του Δήμου μας

127/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού #55.580,00# € από ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή έτους 2018) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές

123/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης αυτής, για την “Προστασία κολυμβητικών περιοχών από πληθυσμιακές εξάρσεις μεδουσών κατά μήκο

121/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: “Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας στα ΟΤ 199-204-205-206-404-405 / Ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός” (αρ. μελ. 44/2017).

118/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στην κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 45 στο Λουτράκι

115/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων.

« First ‹ Previous 1 80 88 89 90 91 92 93 Next › Last »
Back