Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
21/2018 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την
κυκλοφοριακή σύνδεση του χώρου όπου πρόκειται να ανεγερθεί το
νέο Μουσείο Περαχώρας, με το δημοτικό και επαρχιακό δίκτυο της
περιοχής.

177/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας καλυμβητικών δεξαμενών εντός ψυχαγωγικού πάρκου στον Ισθμό.

176/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (WATER PARK) μόνιμης εγκατάστασης (5 έτη) σε ιδιωτικό χώρο στον Ισθμό.

182/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Ιουλίου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

175/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης για τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο Νηπιαγωγείο Κυρα – Βρύσης της Δ.Κ. Ισθμίας.

174/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

170/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού προερχομένου από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

169/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στη Δράση για online δωρεά τροφίμων.

167/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Υποβολή πρότασης για ένταξη στο INTERREG ADRION – ADRIATIC IONIAN με τίτλο: “Transnational cooperation for protecting marine biodiversity andceteceans’ conservation status in ADRION seas”.

162/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων
Δήμου μας για το έτος 2018. Έγκριση δαπάνης &
διάθεση πίστωσης.

138/2018 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου και 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας καθαρισμού δημοτικών καταστημάτων (Αρ. μελ. 17/2018)

136/2018 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής & προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου (Κ.Α. 10-6263.001, 20-6263.001, 30-6263.001).

132/2018 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση των:
α) υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακού συστήματος μηχανογραφικών εφαρμογών πληροφορικής Δήμου (Κ.Α. 10-6263.001),
β) προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση λοιπού εξοπλισμού
(Κ.Α. 10-6673.002),
γ) υπηρεσίας συντήρησης μηχανής αυτόματης εμφακέλωσης – διεκ-
περαίωσης ταχυδρομικών αντικειμένων (Κ.Α. 10-6265.009).

131/2018 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και ανατροπή αναλήψεων

23/2018 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου, χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην « MR SHARK O.E. » σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδώνος 29, στο Λουτράκι

« First ‹ Previous 1 77 85 86 87 88 89 93 Next › Last »
Back