Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
39/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

΄Αρση ή μη απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Ο.Τ. 294 & Κ.Χ. στη θέση Λαχίδια – Λειβαδάκι – Καμίνι Φιλιάνδρα στο Λουτράκι.

41/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 326/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά τη σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και του Δήμου μας για την υλοποίηση του έργου ‘’Αποκατάσταση
βραχοπτώσεων για άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δήμου
Λ – Π – Αγ. Θ. Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από
τις φυσικές καταστροφές του Μαρτίου 2017 και του Σεπτεμβρίου 2018΄΄.

36/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

΄Εγκριση οικονομικού απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του νπδδ ‘’Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων’’ (ΜΕΡΙΜΝΑ), έτους 2017.

34/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του νπδδ ‘’Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ) έτους 2018.

27/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ, έτους 2012 και επαναβεβαίωσή της.

26/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ, έτους 2010 και επαναβεβαίωσή της.

25/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ, έτους 2004 και επαναβεβαίωσή της.

24/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ, έτους 2004 και επαναβεβαίωσή της.

23/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ, έτους 2005 και επαναβεβαίωσή της.

22/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ, έτους 2006 και επαναβεβαίωσή της.

12/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Παράταση διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσιών καταγραφής και διαχείρισης κτιριακής περιουσίας Δήμου” (αρ. μελ. 85/2017).

11/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Παράταση διάρκειας συμβάσεων παροχής υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων και στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

10/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

5/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

1/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

« First ‹ Previous 1 69 77 78 79 80 81 89 96 Next › Last »
Back