Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
195/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για
την παροχή της Υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

194/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την προμήθεια οικοδομικών υλικών & υλικών
συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε.
Αγίων Θεοδώρων.

199/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

192/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την προμήθεια
κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου.

19/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Γνωμοδότηση περί της τοποθέτησης μπράτσων σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΗ επί της οδού ΠΕΟΑΚ 66,5 χλμ και της οδού Κωστή Παλαμά στους Αγίους Θεοδώρους .

18/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Γνωμοδότηση περί της εναέριας διέλευσης των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

17/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Γνωμοδότηση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Αθηνών –Κορίνθου από την ΧΘ 69+870 έως την ΧΘ 70+350 ( νύν δημοτικό οδικό δίκτυο ) έμπροσθεν εγκαταστάσεων εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ στα πλαίσια κατασκευής του έργου νέας όδευσης καλωδίων (DUCT BANK)

190/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής ΛΙΝΑΡΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ κατά Δήμου.

188/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 138/25-5-2021 σχετικής κλήσης.

187/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί
σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων.

186/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφο
ρικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. Α711/2020
απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

185/2021 Οικονομική Επιτροπή

Παραίτηση ή μη από ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως του Δήμου μας
κατά της υπ΄αριθμ. 2/6748/ΔΛΓΚ/2019 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ
γού Οικονομικών, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

184/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους, κατόπιν των υπ’ αριθ. 51 & 59/2021 σχετικών αποφάσεων Δ.Σ., περί επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού.

183/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια
υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.

182/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια
προγραμμάτων Η/Υ.

« First ‹ Previous 1 4 5 6 7 8 16 81 Next › Last »
Back