Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
18/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις του κέντρου αιμοκαθάρσεως της
εταιρείας RONTIS HD HELLAS A.E. ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ, στη
θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.

17/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
δημοτικής οδού (καταργημένο τμήμα παλαιού πρωτεύοντος επαρχιακού
δικτύου) στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής
φερόμενης εκμετάλλευσης Γερομαρκάκη Ελένης, με δ.τ. «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
FOOD SERVICES», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.

99/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση
του έργου ‘’Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.
.

47/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Παροχή Σύμφωνης Γνώμης για την εκτέλεση του έργου:
“Αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση τμήματος οδού
Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη”.

44/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης
(στοχοθεσία), έτους 2021, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου
Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων” (ΜΕΡΙΜΝΑ).

41/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατάρτιση Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων,
για το έτος 2021.

8/2021 ΔΚ Ισθμίας

Γνωμοδότηση περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνίας ειδών λαϊκής τέχνης καθώς και του υπό ίδρυση ελαιοτριβείου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΡΟΦΗΤΗ Ε.Ε.» στη θέση «Κεσίμια» Κυρα Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

7/2021 ΔΚ Ισθμίας

Γνωμοδότηση περί έγκρισης εγκατάστασης Γωνιάς
Ανακύκλωσης στα Ίσθμια.

104/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου αναρ-
ροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 6 κ.μ.

101/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 5138/09-04-2021 Απόφασης
Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου,
λόγω κατεπείγοντος.

100/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής Σαλώμης Βαχτανγίδου
κατά Δήμου.

98/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: “Οριστική μελέτη
εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του
ανοικτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου”.

97/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο ‘’Καθαρισμός και αποψίλωση
περιαστικών δασών’’.

96/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘’Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

95/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των Υπηρεσιών
προετοιμασίας φακέλων για την υποβολή προτάσεων στις
κάτωθι προσκλήσεις του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
2020 – 2023:
• ΑΤ 07 “Αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος Δήμων”,
• ΑΤ 08 “Smartcities ευφυείς εφαρμογές, συστήματα
και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό,
τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του
πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID 19”,
• ΑΤ 09 “Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλο-
ποίηση του Προγράμματος”,
• ΑΤ 12 “Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”.

« First ‹ Previous 1 4 12 13 14 15 16 24 81 Next › Last »
Back