Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
187/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί
σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων.

186/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφο
ρικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. Α711/2020
απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

185/2021 Οικονομική Επιτροπή

Παραίτηση ή μη από ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως του Δήμου μας
κατά της υπ΄αριθμ. 2/6748/ΔΛΓΚ/2019 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ
γού Οικονομικών, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

184/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους, κατόπιν των υπ’ αριθ. 51 & 59/2021 σχετικών αποφάσεων Δ.Σ., περί επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού.

183/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια
υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.

182/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια
προγραμμάτων Η/Υ.

181/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την συντήρηση του φυσικού
χλοοτάπητα Σταδίου “Χ. ΘΩΔΗΣ”.

180/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής
υποστήριξης του διπλογραφικού συστήματος του Δήμου.

179/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια επίπλων και σκευών.

178/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης για την παροχή της υπηρεσίας οριοθέτη
σης κολυμβητικής περιοχής.

177/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την προμήθεια
και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμεΑ
στο Δήμο Λουτρακίου –Περαχώρας –Αγ. Θεοδώρων

176/2021 Οικονομική Επιτροπή

Επικύρωση Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που
αφορούν διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων σε υποθέσεις
του Δήμου μας.

175/2021 Οικονομική Επιτροπή

Προέλεγχος ισολογισμού Δήμου έτους 2019.

174/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού για την
μοναδικό κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής του Δήμου μας στη διοργάνωση
των αγώνων στίβου “37α ΘΩΔΕΙΑ 2021”

25/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ 1ο (μοναδικό) : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί :
α) αποδοχής ή μη καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου
(αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο.
Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της
εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για
λόγους ασφάλειας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, &
β) έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.

« First ‹ Previous 1 4 12 13 14 15 16 24 89 Next › Last »
Back