Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
331/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους, κατόπιν των υπ΄ αριθ. 152 & 160/2020,
και 84/2021 ΑΔΣ, περί επεκτάσεων δημοτικού
φωτισμού.

330/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη
δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού
φωτισμού, κατόπιν των υπ΄ αριθ. 51 & 59/2021 ΑΔΣ.
Ορισμός υπολόγου.

327/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου
του Δήμου (σχ. η υπ΄ αριθ. 305/2021 ΑΟΕ).

325/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας Πρωτοδικών
Κορίνθου (Α21/3526).

314/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια γραφικής
ύλης και λοιπών υλικών γραφείου των Υπηρεσιών του Δήμου.

313/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για
την εκπόνηση της μελέτης υλοποίησης μέτρων & μέσων
πυροπραστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

332/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση μετακινήσεων Αντιδημάρχων εκτός έδρας. Εξειδίκευση
πίστωσης.

326/2021 Οικονομική Επιτροπή

Θ Ε Μ Α 7ο :Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση προσφυγής κατά
αποφάσεων Λιμεναρχείου Κορίνθου, περί επιβολής διοικητικών προ-
στίμων στα πλαίσια της εκτέλεσης της ναυαγοσωστικής κάλυψης των
πολυσύχναστων ακτών του Δήμου μας το έτος 2021.

322/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας τουρι-
στικής προβολής του Δήμου.

321/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης για τη μίσθωση χημικών τουαλετών για
αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.

320/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής του Δήμου μας στην αθλητι-
κή διοργάνωση ‘’Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων Πάλης’’.
΄Εγκριση της τεχνικής έκθεσης.

102/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Καταβολή ή μη εξόδων παράστασης στην Πρόεδρο και
στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του
ν.π.δ.δ. Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. “ΜΕΡΙΜΝΑ”.

99/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη απόφασης επί της στάσης που θα τηρήσει ο Δήμος επί της
αίτησης υπαγωγής της Κ/ΞΙΑΣ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε.
ΟΤΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” στο άρθρο
106α του Πτωχευτικού Κώδικα.

97/2021 Οικονομική Επιτροπή

Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων Δήμου μας
για το έτος 2021.

94/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή φοιτητή Καλογήρου Χρήστου του Τμήματος
Ψηφιακών συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για
πρακτική άσκηση στο Δήμο μας.

1 2 3 11 89 Next › Last »
Back