Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
420/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ή μη παρέμβασης επί προσφυγής Αναστασίου Ράμογλου κλπ δύο (2) κατά Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

418/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ή μη προσφυγής κατά
της υπ΄αριθμ. 376507/2021 απόφασης Περιφέρειας Πελοποννήσου,
περί επιβολής διοικητικού προστίμου στο Δήμο μας.

417/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Λώλου Αγαμέμνονα κατά Δήμου.
.

416/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Μαρίας Μάτση του Αντωνίου κατά Δήμου

408/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
έκτακτο κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθο

424/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 21908/13-12-2021 τεχνικής έκθεσης, περί διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου.

415/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, κατόπιν των υπ΄ αριθ.152,
160/2020 & 84/2021 Α.Δ.Σ..

411/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου” έτους 2021 για τη δράση “Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινοφελών
χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (Α.Π. 4559/28-6-2021).

412/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 20182/2021 τεχνικής έκθεσης για την συντήρηση συντριβανιών & προμήθεια ανταλλακτικών.

403/2021 Οικονομική Επιτροπή

Προέλεγχος ισολογισμού Δήμου έτους 2020

388/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο του Μουσείου της Περαχώρας” (αρ. μελ. 35/2021). Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 352/2021 σχετικής Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

37/2021 ΤΚ Πισίων

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ΄΄.

36/2021 ΤΚ Πισίων

Οδική σύνδεση περιοχής δημοτικού σχολειού, με μεσαίο δρόμο οικισμού Πισίων

35/2021 ΤΚ Πισίων

Εφαρμογή μελέτης ΡΟΓΚΑΝ, στην παράλια Άγιας Σωτήρας, του οικισμού Σχίνου ΄΄.

34/2021 ΤΚ Πισίων

Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας, στην περιοχή Αλμύρα, του οικισμού Σχίνου

1 2 3 11 93 Next › Last »
Back