Πρόσκληση , υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους , για την χορήγηση άδειας , άσκησης υπαιθρίων στάσιμων, εμπορικών δραστηριοτήτων για το έτος 2021.

Πρόσκληση , υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους , για την χορήγηση άδειας , άσκησης υπαιθρίων στάσιμων, εμπορικών δραστηριοτήτων για το έτος 2021.

Το Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου-Περαχώρας, σε εφαρμογή του Ν. 2323/95 όπως ισχύει & της υπ. αριθμ. Φ.3131/17/96 ΚΥΑ, την υπ’ αριθ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας θα χορηγήσει στους ενδιαφερόμενους άδειες, άσκησης υπαιθρίων στάσιμων, εμπορικών δραστηριοτήτων για το έτος 2021.
Σας γνωρίζουμε ότι θα χορηγηθούν, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5/21 απόφαση του Δ.Σ. μας με την οποία εγκρίθηκε η χωροθέτηση των θέσεων Υ.Ε. αρμοδιότητας μας:
1) 4 θέσεις για πώληση καλαμποκιού, ποπ-κορν, ξηρών καρπών, κάστανων και μαλλί της γριάς στον παραλιακό πεζόδρομο.
2) 5 θέσεις για το αντικείμενο της καλλιτεχνικής δημιουργίας επί της Πλατείας Κρήνης που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητες όπως η αγγειοπλαστική, η κηροπλαστική, είδη λαϊκής τέχνης και κόμικς και εφόσον περιλαμβάνουν την εκπαίδευση των νέων στο αντικείμενο, είναι δηλαδή εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
3) 1 θέση για πώληση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων έμπροσθεν κτιρίου ΟΤΕ επί της οδού Ποσειδώνος
Οι θέσεις που αφορούν το αντικείμενο της καλλιτεχνικής δημιουργίας θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητες όπως η αγγειοπλαστική, η κηροπλαστική, είδη λαϊκής τέχνης και κόμικς και εφόσον περιλαμβάνουν την εκπαίδευση των νέων στο αντικείμενο, είναι δηλαδή εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη Δ/νση του Νομικού μας Προσώπου: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΗΡΑΣ 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση: dlimenikotlp@gmail.com
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 17/05/2021 και ώρα 14:00μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2744360143-211.

Προθεσμία υποβολής : 17/05/2021 14:00:00

Συνημμένα :
  • Ανακοίνωση       
2021-05-07T14:06:28+00:00 Μάιος 7th, 2021|
Επιστροφή