Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων – Περαχώρας

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων – Περαχώρας

Προθεσμία υποβολής : 04/01/2021 10:00:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΑΟΕ - Κατάρτιση όρων      
  • ΤΕΥΔ      
  • Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς_      
  • Οδηγός διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»2020 .1ηΠρόσκληση – Νοέμβριος 2020 Άξονας Προτεραιότητας4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»      
2020-12-23T21:20:35+00:00 Δεκέμβριος 23rd, 2020|
Επιστροφή