Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 182/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
182/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-05-10 01:15
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας» (1/2022 μελ.).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά       Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντος του κ. Νικολάου Σωτήριου)      

  1. Εγκρίνει το από 19-04-2022 Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας», (1/2022 μελ.).
  2. Αναδεικνύει την εταιρεία «ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», προσωρινή ανάδοχο για την εκπόνηση της ανωτέρω υπηρεσίας, καθότι η προσφορά της η οποία ανέρχεται στο ποσό των 47.200,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € 11.328,00 στο συνολικό ποσό των 58.528,00 €, είναι συμφέρουσα για τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους της οικείας διακήρυξης.
2022-05-11T11:17:32+00:00 Μάιος 10th, 2022|
Επιστροφή