Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 174/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
174/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-05-10 01:11
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση μετακίνησης αιρετών για την συμμετοχή του Δήμου μας στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού, που θα
γίνει στην Ισπανία 4 – 6 Μαΐου 2022.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου μας στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (Ε.Η.Τ.Τ.Α.), που θα διεξαχθεί στην Ισπανία εκπροσωπούμενος από τον κ. Γεώργιο Γκιώνη – Δήμαρχο και τον κ. Σακελλαρίου Αναστάσιο – Αντιδήμαρχο.
  2. Εγκρίνει τη μετακίνηση των ανωτέρω αιρετών στην Ισπανία για το χρονικό διάστημα 4-6 Μαΐου.
  3. Εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού #2.400,00# €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση των μετακινουμένων για υπηρεσία Δημάρχου – Αντιδημάρχων», για την συμμετοχή του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων στην ανωτέρω Συνέλευση, το οποίο αναλύεται ως κάτωθι:

α) ημερήσια αποζημίωση 04/05-06/05: 2 άτομα × 2 × 100 € = 400,00 €

β) έξοδα διανυκτέρευσης 04/05-06/05: 2 άτομα × 2 × 220 € = 880,00 €

γ) αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης: 2 άτομα × 560 € = 1.120,00 €

ΣΥΝΟΛΟ : 2.400,00 €

2022-05-11T11:13:09+00:00 Μάιος 10th, 2022|
Επιστροφή