Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 173/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
173/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-05-10 01:09
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών υλοποίησης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων (1η – 2η – 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2022)

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

Αποδέχεται ποσό #71.415,00# € προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, και αφορά την 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή, σύμφωνα με τα ανωτέρω και το από 20-04-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

2022-05-11T11:11:21+00:00 Μάιος 10th, 2022|
Επιστροφή