Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 164/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
164/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-26 03:48
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη δαπανών μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου στο Αζερμπαϊτζάν. Απαλλαγή υπολόγου

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την υπόλογο δημοτική υπάλληλο Ρουμελιώτου Νεκταρία για κάλυψη δαπανών μετακίνησης των εκπροσώπων του Δήμου μας στο Αζερμπαϊτζάν (πόλη Gallati) για συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (Ε.Η.Τ.Τ.Α.) από τη διαχείριση του υπ΄ αριθμ.  Β-387/08-05-2018 χρηματικού εντάλματος με απόδοση του λογαριασμού έως 27-07-2018, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 89/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, συνοδευόμενο από τα υπ΄ αρίθμ. Α-339/30-05-2018 και Α-479/19-07-2018 γραμμάτια είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, (σύμφωνα με το οποίο επεστράφησαν ποσά ύψους 40,00 € και 140,00 € αντίστοιχα), καθότι υπέβαλε τα δικαιολογητικά δαπανών, ως εξής

 

ΧΕΠ

Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ ΧΕΠ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΑΡ/ΚΟΥ

ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Β-387/08-05-2018

00-6423.001

1.760,00

430/25-5-2018

Γ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-Δ.ΒΛΑΣΣΗΣ Ο.Ε (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ)

2 ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ *480,00= 960,00

339/30-05-2018

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ  40,00

479/17-07-2018

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ  140,00

 

ΜΠΕΖΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 135842/30-05-2018

QALA ALTI HOTEL &SPA, SABRAN -AZERBAYCAN REPUBLIKASI

2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ *60,00=120,00

 

193799/1-6-2018

HOLIDAY INN BAKU, AZERBAIZAN

1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 60,00

 

5728/18-4-2018 Απόφαση Δημάρχου

ΜΠΕΖΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)

3Χ60,00= 180,00

 

ΚΑΝΤΗΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 135840/30-05-2018

QALA ALTI HOTEL &SPA, SABRAN -AZERBAYCAN REPUBLIKASI

2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ *60,00=120,00

 

193797/1-6-2018

HOLIDAY INN BAKU, AZERBAIZAN

1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 60,00

 

5728/18-4-2018 Απόφαση Δημάρχου

ΚΑΝΤΗΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)

3Χ80,00= 240,00

00-6421.001

1.820,00

430/25-5-2018

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-Δ.ΒΛΑΣΣΗΣ Ο.Ε. (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ)

2 ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ *480,00= 960,00

 

ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 135841/30-05-2018

QALA ALTI HOTEL &SPA, SABRAN -AZERBAYCAN REPUBLIKASI

2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ *60,00=120,00

 

95/2018 ΑΔΣ

ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)

2Χ80,00= 160,00

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 135843/30-05-2018

QALA ALTI HOTEL &SPA, SABRAN -AZERBAYCAN REPUBLIKASI

2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ *60,00=120,00

 

193800/1-6-2018

HOLIDAY INN BAKU, AZERBAIZAN

1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 60,00

 

95/2018 ΑΔΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)

3Χ80,00= 240,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

3.400,00

180,00

Απαλλάσσει την δημοτική υπάλληλο Ρουμελιώτου Νεκταρία από υπόλογο του ανωτέρω εντάλματος προπληρωμής.

2018-07-28T14:51:26+00:00 Ιούλιος 26th, 2018|
Επιστροφή