Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 163/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
163/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-27 02:00
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη δαπανών παραβόλων ΚΤΕΟ. Απαλλαγή υπολόγου.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

 

  • Εγκρίνει τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον υπόλογο δημοτικό υπάλληλο Πέππα Βασίλειο για την κάλυψη δαπανών παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου, από τη διαχείριση του υπ’ αριθ. Β-412/18.05.2018 χρηματικού εντάλματος με απόδοση του λογαριασμού έως 09-08-2018, δυνάμει της υπ’ αριθ. 96/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, συνοδευόμενο από το υπ’ αριθ. Α-472/17-07-2018 γραμμάτιο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, (σύμφωνα με το οποίο επεστράφη ποσό ύψους 262,00 €), καθότι υπέβαλε τα δικαιολογητικά δαπανών, ως εξής:

 

 

Δ/ΧΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΟΧΗΜΑ

ΠΟΣΟ

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

 4802/25.05.18

KHΙ-5489

 138,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22626/04.06.18

KHΙ-5480

 40,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22630/04.06.18

KHΗ-2921

 48,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22649/05.06.18

KHΗ-2908

 48,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22673/06.06.18

ΚΗΗ-5456

 77,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22695/07.06.18

ΚΗΙ-5507

 77,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22693/07.06.18

ΚΗΗ-2906

 69,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22689/07.06.18

ΚΗΥ-2215

 77,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22694/07.06.18

ΚΗΥ-5135

 77,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22738/11.06.18

ΚΗΙ-5512

 77,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22739/11.06.18

ΚΗΥ-2212

 77,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22732/11.06.18

ΚΗΗ-5450

 48,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22773/13.06.18

ΚΗΥ-2109

 77,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22800/14.06.18

ΚΗΗ-2907

 77,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22813/15.06.18

ΚΗΥ-2231

 66,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

22936/25.06.18

ΚΗΗ-5454

 48,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

23231/16.07.18

ΚΗΙ-5489

 69,00

ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ

23238/17.07.18

ΚΗΥ-2242

 48,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.238,00

 

 

  • Απαλλάσσει το δημοτικό υπάλληλο Πέππα Βασίλειο από υπόλογο του ανωτέρω εντάλματος προπληρωμής.  

 

 

2018-08-08T02:02:21+00:00 Ιούλιος 27th, 2018|
Επιστροφή