Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 161/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
161/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-27 01:58
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο».

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

Την αναβολή του θέματος, προκειμένου οι διαδικασίες ανάθεσης εκτέλεσης του έργου να προσαρμοστούν στις διατάξεις του νέου Ν. 4555/2018, σύμφωνα με την πρόταση του κ. Προέδρου.

2018-08-08T02:00:11+00:00 Ιούλιος 27th, 2018|
Επιστροφή