Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 158/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
158/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-05-10 11:48
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ποσού 53.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών δράσεων πυροπραστασίας για το έτος 2022.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

Αποδέχεται ποσό #53.000,00# € προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΚΑΠ 2022) για την κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας έτους 2022, σύμφωνα με την από 08-04-2022 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας και την υπ’ αριθ. 20506/22 χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η κατανομή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με επόμενη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

2022-05-10T11:48:32+00:00 Μάιος 10th, 2022|
Επιστροφή