Απόφαση Κοινότητας Πισίων 9/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
9/2020
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-08-26 01:53
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή της παραλίας Αλμύρας, του οικισμού Σχίνου, για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ

Περίληψη:

 Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

                                                                                               

    Αποφασίζει όπως, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προβούν στις δέουσες ενέργειες για την τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), κάθετα προς την ακτογραμμή της παραλίας Αλμύρας του οικισμού Σχίνου, στην συμβολή του ανατολικού δρόμου πρόσβασης σε αυτήν με τον αιγιαλό, σε συγκεκριμένο σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

2020-09-03T13:56:41+00:00 Αύγουστος 26th, 2020|
Επιστροφή