Απόφαση Κοινότητας Πισίων 11/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
11/2020
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-08-26 02:00
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί συντήρησης, πλακόστρωτου τμήματος οδού και υφιστάμενου υπαίθριου σταθερού τσιμεντένιου τραπεζόπαγκου, καθώς και τοποθέτησης υπαίθριων σταθερών καθιστικών, στον οικισμό Πισίων

Περίληψη:

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Προτείνει όπως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, εντός του οικισμού Πισίων και για την αναβάθμιση της αισθητικής, προβεί τις πιο κάτω παρεμβάσεις:
α) Συντήρηση – αποκατάσταση φθορών, του πλακόστρωτου τμήματος της κοινοτικής οδού (μεσαίος δρόμος), από την Μεσαία Πλατεία έως το πέρας αυτού, νότια προς Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου,
β) Συντήρηση του υπάρχοντος τραπεζόπαγκου, επί του πιο πάνω τμήματος της κοινοτικής οδού, στη θέση Πλατάνια &
γ)Τοποθέτηση δύο (2) σταθερών υπαίθριων καθιστικών, πλησίον του πιο πάνω υφιστάμενου τραπεζόπαγκου, σε συγκεκριμένα σημεία και συγκεκριμένου τύπου, που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

2020-09-03T14:02:01+00:00 Αύγουστος 26th, 2020|
Επιστροφή