Απόφαση Κοινότητα Πισίων 29/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
29/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-12-20 11:36
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Επί προτάσεως κ. Ιωάννη Σπ. Σπύρου, περί μετονομασίας του οικισμού Σχίνου, της κοινότητας Πισίων

Περίληψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(Μειοψηφούντος του κ. Δημητρίου Αθαν. Κοντού)

Αρνητικά επί της προτάσεως του κ. Ιωάννη Σπύρου, περί μετονομασίας του οικισμού Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων.

2020-02-03T11:39:11+00:00 Δεκέμβριος 20th, 2019|
Επιστροφή