Απόφαση Κοινότητα Πισίων 28/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
28/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-12-20 11:34
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση επί του

Περίληψη:

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εισηγείται θετικά επί του << Κανονισμού Λειτουργίας ΄΄ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ΄΄ Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου >>, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης, ως η σχετική εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου.

2020-02-03T11:36:04+00:00 Δεκέμβριος 20th, 2019|
Επιστροφή