Απόφαση ΔΟΚΟΠΑΠ 6/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
6/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-15 10:05
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων του Νομικού Προσώπου, έτους 2016

Περίληψη:
2018-05-21T22:08:20+00:00 Μάιος 15th, 2018|
Επιστροφή