Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 96/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
96/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-04-26 08:20
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ισθμίας.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης για το  διάστημα από 1/01/2003 – 30/03/2003 (αριθ. βεβαίωσης 52/12-9-2003) & από 1/04/2003 – 30/06/2003 (αριθ. βεβαίωσης 63/03-11-2003) στη Δ.Κ. Ισθμίας, επονόματι ΚΟΥΤΜΟΥ Δημοσθένη, σύμφωνα με την από 28-03-2018 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Το αρχικό κεφάλαιο οφειλών παραμένει προς είσπραξη.

2018-06-24T20:22:12+00:00 Απρίλιος 26th, 2018|
Επιστροφή