Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 93/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
93/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-04-26 08:14
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ή μη ακινήτου εντός Δημοτικού Πάρκου Μάτση (Δεξαμενής) στο Λουτράκι

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(απέχοντος του κ. Γεωργίου Χαράλαμπου)

 

Εγκρίνει την εκμίσθωση ακινήτου ευρισκομένου εντός του Δημοτικού Πάρκου Δ. Μάτση (Δεξαμενής) στο Λουτράκι, το οποίο αποτελείται από κτίριο εμβαδού 54 m2 & ακάλυπτο χώρο εμβαδού 1.000 m2 και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος  μαζικής εστίασης – μερικής επεξεργασίας πρόχειρου φαγητού, σύμφωνα με το από 14-03-2018 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής καθώς και την από 20-03-2018 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η εν λόγω εκμίσθωση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της § 8 του άρθρου 192 του Ν.3463/2006, και ο μισθωτής του θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου και στο σύνολό της τη δαπάνη ανακαίνισης – αποκατάστασης του κτιρίου &  του ακάλυπτου χώρου.

Η ανωτέρω εκμίσθωση θα γίνει κατόπιν διενέργειας φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, δημοπρασίας.

Οι όροι της δημοπρασίας θα καταρτιστούν ακολούθως με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, η οποία θα διενεργήσει και τον διαγωνισμό.

 

2018-06-24T20:16:55+00:00 Απρίλιος 26th, 2018|
Επιστροφή