Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 88/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
88/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-04-26 08:10
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας με τίτλο «Ανάληψη διαδικασιών για την υλοποίηση σύναψης σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών φραγμάτων για την προστασία των λουομένω

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύµβασης, µεταξύ του ∆ήµου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων και του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας», για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων για την προστασία των λουομένων από το φαινόμενο των μεδουσών», σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο

2. Ορίζει τους κκ.

 

 

  1. Παντελέου Κων/νο – δημοτικό σύμβουλο & Αντιδήμαρχο, με αναπληρωτή του τον  

Ράτη Σπυρίδωνα – δημοτικό σύμβουλο & Αντιδήμαρχο

  1. Μακρίδη Δημήτριο – ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών, δημοτικό υπάλληλο, με αναπληρωτή του τον Παπαδημητρόπουλο  Μιλτιάδη – ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών επίσης δημοτικό υπάλληλο,

ως εκπροσώπους του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Ορίζει τον κ. Ρουμελιώτη Γεώργιο – Πρόεδρο του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας», και τον δημοτικό υπάλληλο Σπινάρη Ιωάννη – ΔΕ1 Διοικητικών, ως Πρόεδρο και Γραμματέα, αντίστοιχα, της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

2018-06-24T20:14:23+00:00 Απρίλιος 26th, 2018|
Επιστροφή