Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 87/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
87/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-04-26 08:08
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση μερικής (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας».

Περίληψη:

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη μερική (1η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας», όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 10/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω ν.π., προκειμένου να μειωθούν και να ενισχυθούν υπάρχοντες Κ.Α., καθώς και να δημιουργηθούν νέοι Κ.Α., για την εύρυθμη λειτουργία του.

2018-06-24T20:10:22+00:00 Απρίλιος 26th, 2018|
Επιστροφή