Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 86/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
86/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-04-26 08:04
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
9/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω ν.π., με την ένταξη ενός
και μόνο έργου,

2018-06-24T20:06:38+00:00 Απρίλιος 26th, 2018|
Επιστροφή