Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 44/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
44/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-05-11 11:23
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου μας.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α    

 

Την αντικατάσταση των εκπροσώπων του Εμπορικού & Επαγγελματικού Συλλόγου Αγίων Θεοδώρων, ήτοι του κ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ Νικόλαου – τακτικού μέλους και της κας. ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ Φανουρίας, αναπληρωματικού μέλους, στην Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, και τον ορισμό στην θέση αυτών του κ. ΖΑΛΕΡ Γιάννη και του κ. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ Ηλία, αντίστοιχα, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της Επιτροπής, ήτοι έως 31/12/2023.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθ. 274/26-11-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί. 

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Τουρισμού ανασυγκροτείται και έχει ως εξής:

  1. ΓΚΙΩΝΗ Γεώργιο – Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιο – Αντιδήμαρχο – δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου, ο οποίος θα εκτελεί και χρέη Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου της Επιτροπής,
  2. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιο – Αντιδήμαρχο, με αναπληρωτή του τον ΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνο – δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου,
  3. ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία, με αναπληρωτή της τον ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ Δημήτριο – δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου,
  4. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρία, με αναπληρωτή της τον ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Κων/νο – δημοτικούς συμβούλους των λοιπών παρατάξεων,
  5. ΔΡΙΤΣΑ Αλκιβιάδη, με αναπληρωτή του τον ΠΕΤΡΟΥ Θεόδωρο – δημοτικούς συμβούλους των λοιπών παρατάξεων,
  6. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Σοφία με αναπληρωτή της τον ΜΠΑΚΟ Βασίλειο, ως εκπροσώπους της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
  7. ΚΑΡΑΒΟΥΛΗ Σπυρίδωνα με αναπληρωτή του τον ΒΛΑΣΣΗ Δημήτριο, ως εκπροσώπους του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (LTO),
  8. ΚΟΝΤΗ Ιωάννη, με αναπληρωτή του τον ΦΙΛΗ Γιάννη, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Επισιτιστών Λουτρακίου «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»,
  9. ΖΑΛΕΡ Γιάννη με αναπληρωτή του τον ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ Ηλία, ως εκπροσώπους του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ.
2022-05-11T11:23:38+00:00 Μάιος 11th, 2022|
Επιστροφή