97/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
97/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-04-20 02:04
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο ‘’Καθαρισμός και αποψίλωση
περιαστικών δασών’’.

Περίληψη:

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 4541/31-03-2021 τεχνική έκθεση – προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης Περιβάλλοντος Τμήμα Πρασίνου του Δήμου για την παροχή της υπηρεσίας ‘’Καθαρισμός και αποψίλωση περιαστικών δασών’’ προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 2.880,00 € συνολικής δαπάνης 14.880,00 €

2021-04-20T14:04:09+00:00 Απρίλιος 20th, 2021|
Επιστροφή