93/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
93/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:10
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση τεχνικής έκθεσης παροχής υπηρεσιών ηχογράφησης –
δακτυλογράφησης-επεξεργασίας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Περίληψη:

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 4664/02-04-2021 Τεχνική έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

2021-06-07T09:10:19+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή