88/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
88/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:07
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης υλικών αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν στο στάδιο «Χ. ΘΩΔΗΣ» (Αριθ. Μελ. 27/2021).

Περίληψη:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης υλικών αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν στο στάδιο «Χ. ΘΩΔΗΣ» (Αριθ. Μελ. 27/2021).

2021-06-07T09:07:45+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή