84/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
84/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:05
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους απλής
παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2021.

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί
 για τη μη αναπροσαρμογή του τέλους απλής παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2021, ήτοι να παραμείνουν ως έχουν, κατόπιν του υπ’ αριθ. 9172/19-06-2017 εγγράφου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με το οποίο εγκρίθηκε το αντάλλαγμα για τις σχετικές παραχωρήσεις στις κάτωθι παραλιακές περιοχές του Δήμου μας, ως εξής: Λουτράκι 15€/τμ., Φλάμπουρο – Μπούτσι 10€/τμ., Ίσθμια 7€/τμ., Καλαμάκι 7€/τμ., Σχοίνος 7€/τμ. και Άγιοι Θεόδωροι 10€/τμ.
 για τη μείωση κατά 40% του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, ως κάτωθι:

Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου – Περαχώρας:
 9 €/τμ. ετησίως για την παραλία Λουτρακίου
 4 €/τμ. ετησίως για τις παραλίες Ισθμίας, Καλαμακίου, Σχοίνου,
 6 €/τμ. ετησίως στις περιοχές Φλάμπουρο, καθώς και σ’ αυτές που προστέθηκαν με την υπ’ αριθ. 148/2011 ΑΔΣ (από ρέμα Αγίου Γεωργίου μέχρι ξενοδοχείο Παππάς, θέση Μπούτσι έμπροσθεν του ξενοδοχείου ΠΑΠΠΑΣ & θέση Καλυψώ – Μπούτσι έμπροσθεν ξενοδοχείου HOTEL POSEIDON RESORT).
Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων
 6 €/τμ. ετησίως για τις παραλίες Αγίων Θεοδώρων.
Τα ανωτέρω τέλη αφορούν τους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας έμπροσθεν των όμορων επιχειρήσεων-κάμπινγκ, κέντρων αναψυχής, καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κλπ., εκτός των ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων.

2021-06-07T09:05:59+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή