60/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
60/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 08:36
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση τοποθέτησης ηλεκτρικής παροχής ΦΟΠ στην οδό
Σωτηρίου Λάμπρου στους Αγίους Θεοδώρους.

Περίληψη:

Εγκρίνει την τοποθέτηση ηλεκτρικής παροχής ΦΟΠ στην οδό Σωτηρίου Λάμπρου στους Αγίους Θεοδώρους για την ηλεκτροδότηση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα με το από 31-03-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων του Δήμου μας και την υπ΄ αριθ. 14/2021 Απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

2021-06-07T08:36:50+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή