59/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
59/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 08:35
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη
Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

Περίληψη:

Εγκρίνει τις επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας και συγκεκριμένα:
1. την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε στύλους του ΔΕΔΔΗΕ επί της επαρχιακής οδού προς Πίσσια, στην «Αρεμάδα Περαχώρας», συνολικής δαπάνης #486,79# €,
2. την τοποθέτηση δύο φωτιστικών σωμάτων σε στύλο του ΔΕΔΔΗΕ στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου & Πράσινου Λόφου στον Οικισμό «Σκάρπα – Δροσιά» στο Λουτράκι, συνολικής δαπάνης #1.205,78# €,
3. την τοποθέτηση πέντε φωτιστικών σωμάτων σε στύλους του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή «Χαρβάτι» στο Λουτράκι, συνολικής δαπάνης #680,23# €,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας απόφασης.

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτές θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και του Ν. 4625/2019.

2021-06-07T08:35:22+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή