30/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
30/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-11-03 12:32
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποκατάσταση προσβάσεων σε ιδιοκτησίες πολιτών, μετά την εκτέλεση έργου τον μήνα Απρίλιο, στην παραλία
Αγίας Σωτήρας ΄΄.

Περίληψη:

Την εξουσιοδότηση του κ. Πρόεδρου, ώστε να φροντίσει άμεσα σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του δήμου, να επιλυθεί το πρόβλημα της πρόσβασης τον κατοίκων στις περιούσιες τους, που δημιουργήθηκε κατόπιν εκτέλεσης έργου τσιμεντόστρωσης, στην παράλια της Άγιας Σωτήρας

2021-11-03T12:32:01+00:00 Νοέμβριος 3rd, 2021|
Επιστροφή