3/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
3/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-26 11:05
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Επί αιτήματος Συλλόγου Οικισμού Μαυρολίμνης

Περίληψη:

Αποφασίζει όπως με την παραλαβή της υπάρχουσας εγκατάστασης ύδρευσης του οικισμού Μαυρολίμνης , από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ.Αγ.Θ., να γίνουν εργασίες συντήρησης της δεξαμενής, επισκευής – συντήρησης δικτύου και τοποθέτηση υδρομετρητών στο υπάρχον δίκτυο, προκειμένου να παρέχεται ποιοτικό πόσιμο νερό προς κατανάλωση.

2021-02-26T11:05:38+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2021|
Επιστροφή