25/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
25/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 10:07
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο (μοναδικό) : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί :
α) αποδοχής ή μη καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου
(αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο.
Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της
εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για
λόγους ασφάλειας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, &
β) έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.

Περίληψη:

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 396/12-01-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης και την υπ΄ αριθ. 15/14-05-2021 Απόφαση – Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

2021-06-08T10:07:55+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Επιστροφή