213/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
213/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-05 09:37
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για τη συντήρηση, τεχνική υποστήριξη
και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου.

Περίληψη:

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 9976/18-06-2021 τεχνική έκθεση – προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης Οργάνωσης Προγραμματισμού & Πληροφορικής του Δήμου για την παροχή της υπηρεσίας συντήρησης, της τεχνικής υποστήριξης και της ανάπτυξης της ιστοσελίδας του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 1.440,00 συνολικής δαπάνης 7.440,00 €,

2021-07-05T09:37:25+00:00 Ιούλιος 5th, 2021|
Επιστροφή