212/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
212/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-05 09:35
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια λογισμικού και αδειών
χρήσεις του για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

Περίληψη:

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 9912/22-06-2021 τεχνική έκθεση – προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης Οργάνωσης Προγραμματισμού & Πληροφορικής του Δήμου για την προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης του για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 1.608,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 385,92 συνολικής δαπάνης 1.993,92 €,

2021-07-05T09:35:14+00:00 Ιούλιος 5th, 2021|
Επιστροφή