208/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
208/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-01 01:04
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ασκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. Α711/2020 απόφασης Μονο
μελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Περίληψη:

Την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. Α711/2020 απόφασης του Μον. Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία έγινε δεκτή η ανακοπή του Μελετίου Μουστάκα του Στυλιανού για βεβαιωμένες οφειλές από τέλη ύδρευσης, καθώς και οι πρόσθετοι λόγοι, και ακυρώθηκαν οι α) 30/19-09-2002, 3/04-02-2002, 70/17-08-2001, 27/08-05-2003, 46/02-09-2003 & 19/19-06-2002 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης και β) το 20659/04-12-2018 κατασχετήριο της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου μας για τις οφειλές του ανακόπτοντα από τέλη ύδρευσης.
Εγκρίνει την αμοιβή της δικηγόρου, βάσει των ελαχίστων δικηγορικών αμοιβών, στο ποσόν των 691,00 €.

2021-07-01T13:04:26+00:00 Ιούλιος 1st, 2021|
Επιστροφή