207/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
207/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-01 12:59
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Σύσταση παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου για το έτος
2021. Ορισμός υπολόγων.

Περίληψη:

Α) Τη σύσταση παγίας προκαταβολής
για την Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας, ύψους 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.002 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους,
για την Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων, ύψους 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-8251.003 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, προς κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
για την Κοινότητα Ισθμίας, ύψους 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-8251.004 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, προς κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
για την Κοινότητα Πισίων, ύψους 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-8251.005 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, προς κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
Β) Ορίζει υπολόγους διαχειριστές των ανωτέρω συσταθεισών παγίων προκαταβολών
τον κ. Σακέλλη Μάριο – Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας,
τον κ. Κωνσταντή – Σκουλικαρίτη Αριστείδη – Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων,
τον κ. Γκεζερλή Γεώργιο – Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Ισθμίας και
τον κ. Λάμπρου Δημήτριο – Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Πισίων,
στο όνομα των οποίων θα εκδοθούν τα εντάλματα και οι οποίοι θα ενεργούν τις πληρωμές σε βάρος τους.

Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34, 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959

2021-07-01T12:59:33+00:00 Ιούλιος 1st, 2021|
Επιστροφή