2/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
2/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-26 10:15
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης επί των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για
παραχώρηση με δημοπρασία, στην Κοινότητα Πισίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 και τον Ν.
2971/2001 ΄΄.

Περίληψη:

Προτείνει, ως προς την Κοινότητα Πισίων, την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, έως και 31.12.2021, σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020(ΦΕΚ 1864/15.05.20 τεύχ. Β΄) και τον Ν. 2971/2001, τους ίδιους χώρους που είχαν προταθεί με την αριθμ. 06/20 απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Πισίων, όπως αυτοί είχαν αποτυπωθεί σε τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως κάτωθι:
α) Έναν (1) χώρο, στην παραλία Αγίας Σωτήρας, του οικισμού Σχίνου, επιφανείας 26,15 τ.μ. &
β) Έναν (1) χώρο, στην παραλία Αλμύρας, του οικισμού Σχίνου, επιφανείας 61,04 τ.μ. .

2021-02-26T13:08:26+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2021|
Επιστροφή